Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Πάνω από 20 χρόνια! με ευθύνη και επαγγελματισμό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα μάρκετινγκ

T

Δημιουργούμενέα μονοπάτια

στηνεπικοινωνία.

Χτίζουμε μαζί

το πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρεία σας


Με μελέτη, τεκμηρίωση και προσομοίωση των προτάσεων πριν βγουν στον «αέρα».

Touchsuccess Communications Development

Η εταιρεία ολοκληρωμένης επικοινωνίας
Μάρκετινγκ που βλέπει... μακρυά!

MARKETINGMIX SERVICES


0/7
Αναλύουμε τα δεδομένα της επιχείρησης και προτείνουμε στρατηγικές Mix Marketing.

Με νέα εργαλεία και τεχνολογίες τεστάρουμε τα προτεινόμενα μίγματα στρατηγικής επικοινωνίας και αναλύουμε τα αποτελέσματα επιλέγοντας το καλύτερο 

Αιτιολογούμε τη μελέτη-πρόταση με βάση την εξομοίωση και τα αποτελέσματα της, προτείνουμε τη στρατηγική και αναλύουμε τους στόχους κοινά

Επικοινωνία

Athens

London

Εγγραφή Newslleter